Klantenservice

Reactie op artikel Haarlems Dagblad

Vomar garandeert baanbehoud en carrièrekansen voor alle medewerkers

Op donderdag 8 juni heeft het Haarlems Dagblad een artikel gepubliceerd waaruit de indruk kan ontstaan dat Vomar Voordeelmarkt tientallen medewerkers kort op hun salaris. Dit als gevolg van een organisatieaanpassing. Wat zijn de feiten?

Vomar Voordeelmarkt is bijna twee jaar bezig met een aanpassing van haar strategie en formule. Dit om haar organisatie aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en de organisatie solide te maken voor de toekomst. Daarbij is veiligheid en kwaliteit van personeel en winkelbeeld een belangrijk onderdeel.

Gevolg is een aanpassing van functies bij het kaderpersoneel. In totaal betreft het 303 van de 5970 medewerkers. Het gaat onder andere om het verdwijnen van de functie van hoofdcaissière. In de oude formule was de belangrijkste taak van de hoofdcaissière om de geldstromen bij de kassa’s te organiseren. In de nieuwe formule maakt Vomar als enige supermarkt in Nederland in alle vestigingen gebruik van een gesloten kassasysteem, waarbij de kasopmaak volledig geautomatiseerd is. Zowel de leiding als de kassamedewerker komen niet meer in aanraking met contant geld. Hierdoor is het voor personeel een stuk veiliger geworden, maar is wel de belangrijkste taak van de hoofdcaissière vervallen. Het gaat daarbij om 61 medewerkers van Vomar Voordeelmarkt. Medewerkers met deze functie krijgen een andere functie aangeboden in de nieuwe organisatie. Dat kan een functie op een hoger niveau zijn of een functie op een niveau lager.

Van de 303 kadermedewerkers hebben er 147 een promotie gekregen met een hoger loon. De overige kadermedewerkers zijn in een functie met een vergelijkbaar niveau geplaatst en een aantal in een lagere functie met bevriezing van het salaris of een geleidelijke afbouw. Deze afbouw, afhankelijk van het huidige salaris, varieert van 0 tot 11 jaar. Van de hoofdcaissières is er met 54 medewerkers een overeenkomst gesloten. Zeven van deze medewerkers hebben te kennen gegeven niet akkoord te gaan met de aangeboden functie. Zij zijn doorverwezen naar de onafhankelijke toetsingscommissie.

De organisatieaanpassing is goedgekeurd door de leden van de OR van Vomar Voordeelmarkt en zij zijn betrokken bij elke stap in het proces. Onderdeel van de organisatieaanpassing is ook een forse investering in de medewerkers d.m.v. scholing, salaris, arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectief.

Vomar Voordeelmarkt is een familiebedrijf dat op een correcte wijze omgaat met de medewerkers. Wij hopen dan ook dat we alsnog tot overeenstemming kunnen komen met de medewerkers die op dit moment nog vragen hebben over hun plek in de nieuwe organisatie. We blijven altijd bereid om het gesprek aan te gaan met deze medewerkers en/of hun (vakbonds)vertegenwoordiging.